Poikkiputken pultit vaihtoon Wills Winggeissa

Lukeakaa alla oleva ilmoitus.

Osoitteesta:

http://www.mit.jyu.fi/vesal/riippu/ww/bulletin/

löydätte alla mainitun bulletiinin.  Katsokaa onko
teillä joku niistä liitimistä, joita vaihto koskee
ja jos on, niin kertokaa mulle, tilaan osat ja
sitten ne saa minulta Suomen postimaksua vastaan tai itse hakemalla.
Ne jotka ovat liitimensä ostaneet minulta, saavat luonnollisesti
osat ilman postimaksuakin :-)

Vesa

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 12 Sep 2005 16:56:13 -0700
From: Mike Meier <Mike@willswing.com>
To: WillsWing <WILLSWING@willswing.com>
Subject: TB20050621 - Xbar Center Hinge Pin Replacement

Dear Wills Wing Hang Gliding DealerWe have recently issued a technical bulletin regarding the crossbar
center hinge pin. A copy of the bulletin is attached, and the bulletin
is posted in the Technical Bulletins area of the Support section of the
web site. (www.willswing.com <http://www.willswing.com/> )Because this bulletin applies to a very large number of gliders produced
during the last ten years, (Falcons, XCs, Ultra Sports, Eagles, Condors,
U2s, Sport2s), many of your customers will be requesting that the
indicated service be done on their gliders. The upgrade specified in the
bulletin requires a few small parts - a bolt, a nut and four washers. We
will provide these parts at no charge, but we will be referring
customers to you to obtain the upgrade. There are two reasons for this.
One is that there are specific aspects of the installation that must be
done correctly, and as with any parts installation, we need your help to
make sure that the parts are correctly installed. Another is that it
will be far more efficient to send out the required replacement parts in
quantities to our dealers than to try to provide them one at a time to
each customer.PLEASE USE THE FOLLOWING PART NUMBER to order sets of the upgrade parts
(quantity one for each set of parts ordered) so that we can identify the
order as being for the purpose of providing this upgrade, and therefore
fill the order at no charge.40S-1031            XBAR HINGE BOLT KIT  TB20050621We recommend that you order two to five sets of the required parts (to
start) to have on hand, depending on how many of the affected gliders
you have sold, or believe may be in your area and whose owners may come
to you for service. As you use these parts to upgrade your customers'
gliders, you can re-order. 

 

SUOMEN ILMAILULIITTO RY
LIIDINTOIMIKUNTA
TURVALLISUUSTIEDOTE I/2005


Tämän turvallisuustiedotteen laatimiseen ovat johtaneet kahden viime vuoden aikana tapahtuneet
varjoliitimien starttisakkaukset, joissa varjoliitäjiä on loukkaantunut vakavasti. Liidintoimikunta
kehottaa liitäjiä perehtymään tähän tiedotteeseen ja noudattamaan sen ohjeita.

Miten starttisakkauksen tunnistaa?

Lähdössä varjoliidin ei nouse kunnolla lentotilaan, vaan jää niin sanotusti taakse. Liidinstartin
tapahduttua liidin ei lennäkään, vaan jää vielä enemmän taakse, jolloin liidin tyhjenee ja putoaa
takaperin takaisin maahan.

Toinen starttisakkauksen tyyppi on ns. heilurisakkaus. Heilurisakkauksessa liidin pysyy täyttyneenä, mutta lähtee heti startin jälkeen kaatumaan sivulle. Liidin vastaa ohjaukseen, mutta yliohjautuu voimakkaasti. Jos hinausta jatketaan, on ennemmin tai myöhemmin seurauksena lock out -tilaan joutuminen.

Mistä starttisakkaus johtuu?

Syitä on useita, mutta niistä tärkein on punosten kutistuminen. Toisena syynä voidaan pitää ikääntyvän siiven kankaan ja väliseinien pehmenemistä. Toisin sanoen liitimen etureuna ei pysy ylösvedossa täysin auki, täyttyminen hidastuu ja ylös työntäminen jää kesken.

Millä starttisakkaus vältetään?

1. Liitimen säilytys

Liitimen säilyttämiseen ja pakkaamisen oikealla tavalla on kiinnitettävä
tarkasti huomiota. Liidin pyritään pakkaamaan laskostamalla. Tällöin
väliseinät pysyvät mahdollisimman pitkään jäykkinä ja etureuna säilyy
ryhdikkäänä. Liidin pakataan ehdottomasti kuivana, koska kosteus kutistaa
punokset ja kosteana pakattu liidin on avattuna hyvin ruttuinen. Liidin
säilytetään ehdottoman kuivassa tilassa, EI auton peräkontissa EIKÄ
kylmässä ulkovarastossa. Nimenomaan kosteus saa aikaan punosten
kutistumisen ja kutistuminen jatkuu niin kauan kun punos on kostea.

2. Punosten seuranta

Punosten kutistumista on seurattava. Erityisesti dyneema- ja
polyesteripunokset jarruissa ja liitimen takaosassa saavat osakseen niin
vähän vetoa lennon ja maakäsittelyn aikana, että ne eivät veny takaisin
normaaliin mittaan. Esim. jarrupunokset on syytä venyttää n. 20:n
lentotunnin välein (punosta ei voi käsivoimin venyttää liikaa).
Liidinkohtainen punoskartta on oltava liitimen omistajan käytössä.
Punoskartta löytyy yleensä käyttöohjekirjasta. Ellei sitä siellä ole, on
otettava yhteyttä liitimen maahantuojaan ja pyydettävä punoskartta.
Käyttö-ohjekirja on oltava jokaisen liitimen omistajalla. Sieltä löytyvät
kaikki huoltoon liittyvät asiat ja niitä on syytä noudattaa, sillä
kyseessä on lentolaite. Jos punokset ovat kutistuneet, liidin lentää ikään
kuin jarrut päällä eikä tällainen liidin startissa nouse kunnolla päälle.
Sen lisäksi liidin, jossa on kutistuneet punokset, on lennettäessä
vaarallinen, koska liitimen lentonopeus on huomattavasti laskenut. Siten
myös tunnelipaineet ovat laskeneet ja liidin ruttaa helposti.

3. Lähtötekniikka

On paneuduttava myös lähtötekniikkaan. Jos startissa A-punoksista
työntävät kädet makaavat takana alhaalla, ei liidin voi nousta
lentotilaan. "Nyrkkisääntö", jonka mukaan nyrkkien pitää näkyä
silmäkulmissa koko lähdön ajan, toimii edelleenkin. Muutenkin on syytä
seurata sekä omaa että kaverin lähtötekniikkaa, ettei siihen pääse
vähitellen muodostumaan tekniikkavirheitä! Huomioi seuraavat asiat:

- erityisesti päälletyönnön loppuvaiheeseen on kiinnitettävä huomiota,
ettei sitä jätetä kesken

- siipi on tarkastettava ennen ilmaan nousua.

- hinaajan on oltava pätevä.

Mikäli hinaajalla on lähdön alkuvaiheessa näköyhteys hinattavaan, hänen on
seurattava liitimen käyttäytymistä ja ilmaan nousua erityisen tarkasti.
Jos jotain poikkeavaa ilmenee, hinaus on välittömästi keskeytettävä. On
muistettava, että hinauksen alkuvaiheessa hinauspaineiden on oltava
huomattavasti pyydettyjä maksimipaineita pienempi ja hinauspaine nostetaan
maksimipaineeseen vähitellen. Näin lentäjälle jää riittävästi aikaa
saattaa hidas liidin kunnolliseen lentotilaan, eikä liitimen täytös jää
vajaaksi.

Hinaustuet ja speed bar?

Hinaustukien käyttö hitaissa liitimissä sekä niissä liitimissä, joitten
valmistaja niitä suosittelee, on aiheellista. Speedin oikea-aikainen
käyttö myös vähentää starttisakkauksen vaaraa, joskaan kumpikaan ei sitä
täysin poista.

Turvallisia lentoja toivottaa Liidintoimikunta!

 

powered by eMedia