Etusivu I Lajit I Purjelento I Koulutustoiminta I SIL Koulutusohjelmat

SIL-Koulutusohjelmat

Purjelento-, pilvilento- sekä moottoripurje- ja ultrakevylentokoulutuksen ohjelmat

Ilmailuhallinto hyväksyi 11.11.2008 SIL:n uudet koulutusohjelmat purjelento- ja moottoripurjelentokoulutusta sekä ultrakevytlentäjän koulutusta varten. Purje- ja moottoripurjelentokouluttajat ovat näiden perusteella saattaneet päivitetyt ohjelmat osaksi koulutuslupaansa. Koulutusluvassa mainittu koulutusohjelma vaatimuksineen on kouluttajan ja lennonopettajien toimintaa sitova, siinä mielessä koulutusohjelmat eivät ole suosituksen vaan velvoittavan koulutussisällön vaatimuksia.

Purjelentäjän lupakirjaa ja pilvilento-oikeutta koskevat koulutusohjelmat on ajanmukaistettu voimassaolevien lupakirja- ja kelpuutusmääräyksen kanssa, minkä lisäksi purjelennon esittely- ja tutustumiskurssia koskeva ohjelma on sisällytetty osaksi peruskoulutusohjelmaa. Moottoripurjelentäjän lupakirjaa koskeva koulutusohjelma ja ultrakevytlentäjän lupakirjaa koskeva koulutusohjelma on yhdistetty, sillä TMG-mopuilla ja luokan B ultrilla toimiminen on luonteeltaan hyvin samanlaista ja niihin soveltuu sama koulutussisältö.

Harrasteilmailun koulutusjärjestelyä koskevat määräykset on koottu ilmailumääräykseen TRG M1-7. Sen ehdot sitovat myös kouluttajaa toiminnan järjestelyissä.

Ilmailuliitolle hyväksyttyjen SIL-koulutusohjelmien kopiot ovat myös Ilmailuhallinnossa, jottei kouluttajien ole tarvinnut liittää niitä omiin hakemuksiinsa, vaan lupaan haettavien koulutusohjelmien viitteet päiväyksineen ovat olleet riittäviä.

Suomen Ilmailuliiton koulutusohjelmat purjelento-, moottoripurjelento- ja ultrakevytlentokoulutusta varten voit ladata PDF-tiedostoina Materiaalipankista.

powered by eMedia