Etusivu I Lajit I Laskuvarjourheilu I Siipiseura-auditointi

Siipiseura-auditointi

Laskuvarjohyppykoulutusorganisaatioiden auditoijien  tavoite on asiantuntijoina avustaa SIL ry:n jäsenyhteisöjä eli Siipiseuroja erityisesti niiden koulutustoiminnassa sekä yleisesti tiedottamalla että vuosittaisilla auditointikäynneillä. Käyntejä tehdään vuosittain 4-6 kerhoon tai muuhun koulutusorganisaatioon.

Kerhoon  tulee tavallisesti kahden hengen auditointityöpari, joka tapaa yleensä ennakolta sovitusti kerhon koulutuspäällikön, puheenjohtajan ja muita vastuullisissa tehtävissä toimivia kerholaisia. Tarkastuksessa käydään läpi vähintään auditointia varten suunnitellun lomakkeen mukaiset kohdat, joihin sisältyvät mm. SIL ry:lle tehtyyn koulutusilmoitukseen liittyvät asiat, koulutuksessa käytettävien asiakirjojen ja kirjanpitojen ajantasaisuus, koulutustilat ja välineet, hyppykalusto, lentokone sekä muita koulutukseen liittyviä asioita. Muitakin asioita saatetaan käsitellä tarpeen mukaan.

Mahdollisista puutteista annetaan kirjallinen palaute, ja kerhon edustajien kanssa sovitaan aikataulu, johon mennessä puutteet tulee korjata. Auditoijien tavoite on auttaa kerho-organisaatiota havaitsemaan mahdollisia puutteita toiminnassa, antaa uusia ajatuksia toimintojen toteuttamiseen sekä varmistaa vaadittavien asioiden oikeellisuus ja näin parantaa hyppyturvallisuutta. Kerho-organisaatio voi myös itse pyytää auditointivierailua esimerkiksi silloin, kun kerhon organisaatio on suurelta osin vaihtunut ja halutaan varmistaa asioiden oikeellisuus.

Vastaavasti auditoijat keräävät kaikista koulutusorganisaatioista niiden omia, hyviksi havaittuja toimintamalleja, ohjeita ja aineistoa eteenpäin tiedotettaviksi. Auditoinnin vaikutuksen toivotaan olevan nimenomaan kahdensuuntaista.

Yleensä havaitut puutteet ovat olleet pieniä ja siten helppo korjata.

Tyypillisiä tarkastuslöytöjä ovat seuraavat:

1. Paperityön puutteita:

 • koepisteytys puuttui
 • kokeiden tarkastusmerkintä puuttui
 • tuntimääriä ei merkitty koulutuskirjanpitoon
 • TTV:n syntymäajat puuttuivat
 • koulutusluokan myöntämismerkintä puuttui
 • koulutuskorteissa puutteellisia merkintöjä
 • kokeita tai uusintakokeita ei aina arkistoitu
 • vaaratilannelomakkeita ei aina arkistoitu
 • kouluttajien suostumuksia puuttui
 • KP:n luettelo puutteellinen tai vanhentunut tai KP ei hyväksynyt sitä.

2. Asiakirjoja tai ohjeita puuttui:

 • hyppytoiminnan ohje puuttui
 • SIL ry:n uusin hyppykäyttöön soveltuvien laskuvarjojen luettelo (jokin kolmesta) puuttui
 • ei aina ollut kaikkien eri hyppypaikkojen toimintaohjeita.

3. Hätä- ja pelastustoiminnan puutteita:

Jotkin näistä voitaisiin lukea 2. kohtaan kuuluviksi (koska ovat papereita), mutta asian tärkeyden vuoksi ne ovat erikseen.

 • huono ohje toiminnasta onnettomuuspaikalla
 • yleisöturvallisuutta ei huomioitu lentotoiminnan ohjeessa
 • kaikille hyppypaikoille ei ollut omaa onnettomuustoimintaohjetta
 • pakkolaskun ja hätähypyn ohjeistusta ei tarjolla vieraileville hyppääjille
 • pelastusvälineet (esim. tikkaat, kirveet) puuttuvat tai eivät olleet kunnossa
 • ei järjestetty onnettomuustoimintakoulutusta.

 

Auditointeja tekevät tällä hetkellä:

Koulutus                  Kalusto 
Jukka Juntunen
                  Teemu Järvelä
Timo Kokkonen
                  Hannu Leskinen
Kimmo Paularanta                  Matti Pahikkala
  Ulla Siimes                  Jussi Sistonen

Pauli Sillanpää
                  Simo Sainio

 

 

 

 

Heidi Ahonen                  
powered by eMedia