OHJEITA HARRASTERAKENTEISILLE ILMA-ALUKSILLE


Huom! Kun teette rakennuslupahakemuksen niin muistakaa täyttää myös ilma-aluksen tekniset tiedot.

  1. Rakennusluvan hakijan on täytettävä tämä ”Ilma-aluksen tekniset tiedot” niiltä osin kuin ne ovat tiedossa ja liitettävä tiedot kolmitahokuvan kanssa rakennuslupahakemuksen.
  2. Tekniset tiedot on muutettava vastaamaan rakennettua ilma-alusta ennen ”luvan ilmailuun koelentoja varten” myöntämistä ja rakentajan on samalla kuitattava ilma-alus koelentokelpoiseksi
  3. Tekniset tiedot on päivitettävä vastaamaan koelennoilla saatuja tuloksia ja tehtyjä muutoksia ennen ”luvan ilmailuun” myöntämistä ja rakentajan on samalla kuitattava ilma-alus lentokelpoiseksi. Ladatkaa .rtf dokumentti tästä alhaalta

 Lisäksi alhaalta löytyy tietoa katsastuksesta sekä tunnusvaatimuksista.


  • Rakennus/muutoslupahakemus (pdf tiedosto) LÄHETETÄÄN SUORAAN TRAFIIN
  • Rakennus/muutoslupahakemuksen liite (rtf tiedosto)
  • Lentokelpoisuustarkastukset
  • Tunnukset (pdf tiedosto)
  • powered by eMedia